info.pba@iain-jember.ac.id 082330629941

Data Dosen Prodi PBA FTIK IAIN Jember

Home >Halaman >Data Dosen Prodi PBA FTIK IAIN Jember

 

Zeiburhanus Saleh, S.S, M.Pd. (Ketua Prodi PBA)

NIP. 198008162009011012

S1 Bahasa dan Sastra Arab UIN Malang

S2 Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

H. Romli, S.Ag, M.Pd.I

NIP. 197006142007101002

S1 Pendidikan Bahasa Arab UNIDA Gontor

S2 Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dra. Siti Nurchayati, M.Pd.I

NIP. 19691110 200701 2 056

S1 Pendidikan Bahasa Arab IAIN Malang

S2 Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Rusydi Baya'gub, M.Pd.I

NIP. 19720930 200710 1 002

S1 Manajemen Pendidikan Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya

S2 Manajemen Pendidikan Islam STAIN Jember

Muh. Nidom Hamami Abicandra, M.Pd

NIP. 19791228 201411 1 002

S1 Pendidikan Bahasa Arab UM

S2 Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Abdul Muqit, M.Pd

NIP. 19840723 201903 1 002

S1 Pendidikan Bahasa Arab STAIN Jember

S2 Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

 

Evi Muzaiyidah Bukhori, S.Pd.I., M.Pd.I

-

S1 Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

S2 Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dwi Khoirotun Nisa', M.Pd.I

NIP. 19910115 201903 2 012

S1 Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

S2 Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Muhammad Ardy Zaini, M.Pd.I

NIP. 19861212 201903 1 010

S1 Pendidikan Bahasa Arab STAIN Jember

S2 Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

 

Berita Terbaru

Mukhoyam
29 Jun 2024By oprpba
Sesuaikan Permendikbud Baru, PBA Ikuti Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum FTIK
28 Jun 2024By oprpba
Kuatkan Kompetensi Penulisan Ilmiah, Prodi PBA Adakan Kuliah Tamu Bertemakan Gen-Z dan Penulisan Ilmiah
22 Jun 2024By oprpba

Agenda

Informasi Terbaru

Belum ada Informasi Terbaru

Lowongan

;